• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

مجموعه ورزشی

مجموعه تربيت بدني دانشكده شامل فضاهاي سرپوشيده مي باشد كه دانشجويان درساعاتي كه درس تربيت بدني دارند در فعاليت هاي ورزشي واليبال ،بسكتبال ،فوتسال، هندبال ،تنيس روي ميز مشغول می باشند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ریاست دانشکده ریاست مجموعه ورزشی