• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

سایت آزاد (اینترنت)

اين سايت  برای سرويس به دانشجويان علاقمند جهت استفاده اينترنت درنظر گرفته شده ودرحال حاضر 13نفر ظرفيت داشته كه درآينده نزديك ، ظرفيت مزبور افزايش  می یابد.l lessهم راه اندازي خواهدشد.
دانشجويان عزيز جهت ثبت نام وتعيين نوبت استفاده به مسئول مربوطه مراجعه نمايند.
هرنوبت استفاده 35 تا 45 دقيقه زمان بندي شده است.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ریاست دانشکده ریاست خبرها و رویدادها سایت آزاد (اینترنت)