• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

ریاست

رزومه ریاست آموزشکده:

مشخصات فردی سوابق تدریس سوابق اجرایی سوابق پژوهشی
  • دفتر رياست و روابط عمومي 
  • مسوول روابط عمومي 

حراست 

  • امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 
  • دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ریاست دانشکده ریاست خبرها و رویدادها ریاست